rhestrau termau

Dyma restrau o dermau sylfaenol ar gyfer nifer o’r pynciau a geir ym myd addysg.

Termau Sylfaenol Busnes
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Mathemateg
angle, axis, cube, diameter, equation, fraction, multiply, percentage, sum, volume etc.
ongl, echelin, ciwb, diamedr, hafaliad, ffracsiwn, lluosi, canran, swm, cyfaint etc.
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Cerddoriaeth
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Trin Gwallt a Harddwch
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Rygbi
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Termau Pêl-droed
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau